Cuma, Nisan 16, 2010

1 May işçi günü qutlu olsun

1 may törənlərini bərpa edib hər yerdə malla hükümətinin anti işçi siyasətlərinə itiraz etmək söz qonusudur.
بربایی مراسمهای اول ماه مه و اعتراض به سیاستهای ضد کارگری حکومت ملایان در هر نقطه در دستور کار قرار دارد
AZKOB

Çarşamba, Mart 31, 2010

1389 günəş yili görevlərimizə davam

iran iş yasasına və yeni yilin)1389yılının) düşük ücrət yasasına itirazlar planlamalyıq,başqa yöndən içşi harekətlərini gücləndirmək və demokratik çabalara yardım etməək söz qonusudur.

Cumartesi, Şubat 13, 2010

8 mart qadın günü və son çərşənbə günü müstəqil hərəkətlər

8 mart qadın günü və son çərşənbə günü müstəqil hərəkətlər və hükümət güclərinə ən az zərər almağla hücüm etmək söz qonusudur.xəbər verin.در 17 اسفند روز زن و در چهارشنبه سوری با حرکات مستقل حمله به نیروهای حکومت با حداقل تلفات در دستور کار قرار دارد لطفا اطلاع رسانی کنید

Salı, Ocak 05, 2010

راه کار برای تجمعات اعتراضی بیست و دوم بهمن هشتاد و هشت لطفا اطلاع رسانی فرمایید

با توجه به شدت سرکوب حکومت بخصوص بس از وقایع عاشورای هشتاد وهشت برای تداوم هر چه قویتر اعتراضات خلقهای ایران راه کار تاکتیکی ذیل را که توسط گروهی از هواداران جنبش سبز بیشنهاد شده است بدون تعیین شعارهای جنبش سبز برای مناطق متعلق به ملیتهای گوناگون قبول نموده و خواستار تبلیغ آن می باشیم بخشهایی از این راه کار با تغییراتی در کلمات از سایتهای هواداران جنبش سبز برگرفته شده است این مورد را به عنوان یک تاکتیک موثر بدون بایبندی به تمامی شعارهای جنبش سبز تبلیغ می کنیم
تاکید ما بر شعارهای دموکراتیک و نقی تمامیت حکومت وتاکید بر حقوق مطرح نشده ی طبقات اجتماعی و حقوق به تاخیر افتاده ی ملیتها می باشد در هر منطقه تاکید شعارها ضمن عمومیت داشتن نفی تمامیت حکومت و اجرای شعارهای دموکراتیک یکی از موارد یادآوری شده ی فوق می تواند باشد
با درود

---------------------------------------------------------------------------------- تاکتیک جنبش ... در روز عاشورا با تاکتیک این جنبش در روز 22 بهمن بطور کلی متفاوت خواهد بود،
در 22 بهمن تلاش باید بر «حضور حداکثری در میدان آزادی» و در نزدیکی جایگاه رسمی برگزاری مراسم باشد....
با یک برنامه ریزی دقیق و اطلاع رسانی عمومی قطعاً این توان را داریم که حلقه عظیم جمعیتی پیرامون جایگاه برگزاری مراسم در میدان آزادی را بدون هر گونه شعار قبلی و یا نماد سبز علنی به کنترل خود درآوریم...
مردم باید هدف خود را حضور هر چه بیشتر در میدان آزادی قرار داده و منتظر آغاز بکار بلندگوی تریبون رسمی مراسم بمانند ، هر شعار بلند گوی حکومت را با شعار ها ی مخالف خود پاسخ دهند. روز 22 بهمن همه دوربینهای شبکه های خبری بین المللی و خبرنگاران رسانه های جهان در میدان آزادی خواهند بود و این موضوع تقابل بلندگوی رژیم و شعارهای واقعی مردم را بطور زنده به دنیا مخابره خواهند کرد. هیچ راه سرکوب و برخوردی هم در مقابل چشمان اینهمه ناظر بین المللی وجود ندارد. سفرای کشورهای خارجی و میهمانان خارجی دهه فجر نیز در روز 22 بهمن در جایگاه ویژه ای در میدان آزادی حضور خواهند داشت...
همانند سالهای قبل، دورادور میدان آزادی نرده کشی شده و بدلایل امنیتی، معبرهای معدود کنترل شده ای برای ورود به میدان آزادی وجود خواهد داشت، ولی مردم می توانند با رعایت برخی ظواهر، براحتی از این گذرگاهها عبور کرده و خود را به محوطه میدان آزادی برسانند).
---------------------------------------------------------------------------------
تذکر این نکته ضروری است که در صورت تغییر محل تجمع از طرف حکومت در بیست و دوم بهمن امسال همین تاکتیک با هوشمندی معترضین در محل جدید بی گیری خواهد شد
احتمال مانور حکومت و تغییر نوع برگزاری مراسم حکومتی بیست و دوم بهمن را نیز باید در نظر داشته و اذهان عمومی را برای اتخاذ تاکتیکهای متقابل آماده نگاه داشت تبلیغ مداوم در دستور کار قرار دارد
بیانیه های کمونیستی آذربایجان
88/10/15

Pazartesi, Ocak 04, 2010

آخرین راه کارها 1388/10/12 به روز شده است

آخرین راه کارها 1388/10/12 به روز شده است

راهکار ها 88/10/12
با توجه به اعلام تعطیلی کلاسهای درس و امتحانات دانشکده ی امیر کبیر و دستگیری بیش از 210 نفر دانشجو در دانشگاه فردوسی مشهد و اعلام دانشجویان مشهد مبنی بر تحصن جهت ازادی دانشجویان دربند بر همه ی نیروهای انقلابی می باشد که با تبلیغ و اطلاع رسانی و هرگونه حمایت ممکن کلیه ی دانشجویان سراسر کشور را به حمایت از این دانشجویان فراخوانده و راه را برای آغاز اعتصابهای عمومی هموار کنند بدیهی است که سرعت عمل در این مبارزه ضروری می باشد همچنین فعالین خارج از کشور وظیفه ی جذ بحمایت دانشجویان ایرانی و خارجی و اتحادیه های دانشجویی و دیگر ارگانهای مرتبط را برای حمایت از دانشجویان به عهده دارند
لطفا اطلاع رسانی کنید

بیانیه های کمونیستی آذربایجان
با درود
88/10/12

Cuma, Ocak 01, 2010

در مورد بیانیه ی شماره ی 17 میر حسین موسوی

در مورد بیانیه ی شماره ی 17 میر حسین موسوی
از بندهای سوم-چهارم و بنجم بیانیه ی شماره ی هفده میر حسین موسوی در راستای فراهم نمودن شرایط
برای انتخابات ازاد برای تمامی خلقهای ایران حمایت کرده نسبت به هر گونه سازش با جناحهای حکومتی شدار می دهیم
بیانیه های کمونیستی آذربایجان
88/10/11

Salı, Aralık 29, 2009

1388/10/9 راه کارهای بیشنهادی

با توجه به خشونت بی سابقه و دستگیریهای وسیعتر اطرافیان و خود فعالین طیفهای گوناگون سیاسی و نقل و انتقال مزدوران از شهرستانها به تهران برای نمایش راهبیمایی نهم دی ماه هشتاد و هشت(برای انتقال نیرو حکومت راه بیمایی های ساختگی خود را در شهرستانها در روز سه شنبه انجام داد
موارد ذیل را توصیه و خواستار اطلاع رسانی شما از هر طیف سیاسی ابوزیسیون که هستید می باشیم

نکته ی کلیدی:حفظ روحیه ی مردم و توضیح ترفندهای کثیف حکومت در نقل و انتقال نیرو از
شهری به شهر دیگر و به تهران جهت سرکوب و شرکت در راهبیمایی های فرمایشی طی روزهای سه شنبه و جهارشنبه هشتم و نهم دی ماه هشتاد و هشت و اجبار شدید برای سوار شدن به اتوبوسهایی که وسیعا به محوطه های ادارات و کارخانه ها آورده می شود و تحت نظارت حراست هر اداره کارمندان و کارکنان با ثبت اسامی سوار اتوبوسها گردیده و به تظاهرات فرمایشی اعزام میشوندلذاتبلیغ برای عدم شرکت در این نمایشها در دستور کار قرار دارد و ضمنا کارگران و کارکنان هر اداره میتوانند با نوشتن ایمیلهای زیاد به مراکز جانی و اتحادیه های جهانی کارگران-معلمان و دیگر صنفها اجبار در شرکت در راهبیماییهای حکومت را اطلاع دهند

راه کارها:
1-از کلیه ی چهرهای سزشناس سیاسی طیفهای اوبوزیسیون در خواست کنید که اعلام اعتصاب عمومی محدود را در دستور کار قرار دهند این نکته مورد تاکید است

2-در صورت عدم امکان اعتصاب عمومی در این ایام با ایجاد اشکال در ابزارآلات سرویسهای حمل ونقل و ارتباطات محل کار خود موسسه -کارخانه وشرکت محل کار خود را به تعطیلی موقت بکشانید

3-به مردم خشونت هوشمند را توضیح دهید-آنهامی بایست در تظاهرات اعتراضی خود بر علیه حکومت به گونه ای با نیروهای سرکوبگر رفتار کنند کهنیروهای سرکوبگر از نزدیک شدن فیزیکی به مردم هراس داشته باشند به این ترتیب هزینه ی سرکوب برای حکومت بسیار بالا خواهد رفت

4-برگزاری مراسم تشییع جنازه ی شهدای روز عاشورا در تهران در اولویت قرار دارد بربایی اعتراضات در مورد عدم تحویل اجساد از سوی حکومت در این راستا قرار دارد

5-گروهی از نیروهای اصلاح طلب دانسته یا ندانسته بذر ناامیدی در دل مردم میکارند به مردم روحیه بدهید عدم وجود تظاهرات به معنای بیروزی حکومت نیست عکس العملهای جهانی علیه حکومت را به مردم توضیح دهید

6- نیروهای خارج از کشور باید سریعا به برگزاری حرکت اعتراضی در مقابل سفارته و مراکز نمایندگی حکومت ادامه داده همه گونه فعالیت را در این زمینه تشدید بخشیده مقدمات گامهایی در جهت ارجاع برونده ی حکومت ایران به عنوان جنایت علیه بشریت به مجامع جهانی را فراهم آورند

7-به کیه ی رهبران طیفهای گوناگون ابوزیسیون و اصلاح طلب جهت اعلام اعتصاب عمومی محدود و یا اعلام محکومیت و بربایی مراسم اعتراضی علیه کشتار حاکمیت فشار وارد کنید

این نکته مورد تاکید است-

8-از بخش خبرهای نامطمئن در مورد حرکت ملی آذربایجان و دیگر خلقها قبل از اطمینان از صحت آن خودداری کنید

9-حرکات آذربایجان با اولویت بندی خواستهای دموکراتیک و ملی به صورت مستقل ادامه می یابد

10-وارد کردن اقشار زحمتکش بیشتر به درون جنبشهای کلیه ی مناطق ایران جهت ارتقا خواستهاو
بر رنگ کردن خواستهای طبقاتی و سازماندهی در دستور کار قرار دارد
11-شکستن فضای تداوم سکوت بعد از عاشورا هدف ما و تداوم سکوت هدف حکومت است بدون امکان تظاهرات نیز می توانیم حس سکوت را از میان برداریم این مهمترین وظیفه ی تاکتیکی ما در این تاریخ می باشد
12-لطفا اطلاع رسانی خودرا نه تنها کم نکنید بلکه با اینترنت-نوشتن شعار در معابر-نوشتن شعار بر روی اسکناس و روشهای ابتکاری دیگر تشدید کنید این امر را هر روزه انجام دهید

خاک مرده ی رزیم را بر سر خودش میریزیم
با درود

بیانیه های کمونیستی آذربایجان
1388/10/8-9

GünAzTv bugün seşənbə 88/10/8 sayın çəngiz bəy bəxtavrin dəfn mərasimində 4 nəfər milli fəala tutuqlandi

GünAzTv:bugün seşənbə 88/10/8 sayın çəngiz bəy bəxtavrin dəfn mərasimində 4 nəfər milli fəala tutuqlandi 1- mehdi cavadpur 26 yaşlı və qardaşı mıcid cavadpur 18 yaşnda daniş amuz sayın aşq cəbryıln bac oğlanları 2nəfrin kimligi hələ bəlli olmaybş
deməli bugun azərbaycann igid oğlı çəngiz bəyin dəfn mərasimi saat 10 da başlandi təxminən 2000 min nəfər bu (toprağa tapşrma )törənində iştrak etmişlər mərasimdə çəngiz bəyin oğlanlar ndir və simək bəy danşq apardlar sonra mənuçehr aziz və sayn ustad həsən azərbaycan və abbas bəy lisanidə danşdlar sonda milli marş oxundu və yaşasn azərbaycan sozuynən iştrakçılar geri döndülər qəbristandan çxanda ittilaat və intizamimi quvvələri mərduma yürüş edib əşk avər qazı vurarkən batumunan mərdumi vurdlar və bu arada 4 nəfər (məcid və mehdi cavad pur və başqa iki nəfərdə ) tütüqlandi.